Facebook Analytics

obszar wielkich możliwości
dla twoich idei

Regulamin studia 

Poniższy Regulamin obowiązuje od 01.08.2018 r.

ll. Warunki rezerwacji i opłat.

lll. Karnety.

lV. Zakaz.

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Opłata rezerwacji oraz przystąpienie do zdjęć są równoznaczne akceptacji wszystkimi uczestnikami zdjęć poniższych informacji oraz wszystkich informacji zawartych na naszej stronie www.bigstudio.pl, m.in. całkowitej akceptacji niniejszego regulaminu i poniższych warunków wynajmu.

 1. Podczas pierwszej wizyty w studiu fotograficznym podpisywana jest umowa najmu. Bez podpisania umowy wynajem studia nie jest możliwy.
 2. Minimalny czas wynajmu studia (w godz. 8.00-19.00) wynosi 1 godzinę.  W godz. 19.00-8.00 minimalny czas wynajmu wynosi 4 godziny.
 3. Zaliczka za wynajem studia wynosi 100%. 
 4. Informacja odnośnie chęci korzystania z dodatkowych usług, sprzętu czy rekwizytów powinna być odpowiednio przekazana managerowi studia podczas rezerwacji.
 5. Nie gwarantujemy obecności sprzętu lub rekwizytu podczas sesji, który nie należy do standardowego wyposażenia sali.
 6. Dodatkowy sprzęt (np. stelaż do tła, BeanBag, własne rekwizyty) powinny być ustawiane/montowane w godzinach wynajmu studia. Demontaż musi nastąpić przed oddaniem sali, tak aby następny klient mógł bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.
 7. W przypadku jeśli ilość uczestników ze strony Najemcy przekracza 7 osób (wliczając fotografów, wizażystów, fryzjerów, modeli itd.) osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie i podać ilość uczestników i przybliżony harmonogram wydarzenia. W przeciwnym wypadku, będziemy musieli poprosić o zwolnienie sali o 30 min wcześniej, aby przygotować ją dla następnych osób. Za większą ilość osób obowiązuje dopłata.
 8. UWAGA! Kolejność sesji podczas projektów zdjęciowych (m.in. sesji świątecznych, kobiecych etc.) nie może być mniejsza za 30 min.
 9. Studio wynajmowane jest na określony przedział czasu. Jeżeli jest ono zarezerwowane w godzinach 10-12 oznacza to, że wejście na salę następuje o godzinie 10:00, natomiast zwolnienie sali musi odbyć się najpóźniej o godzinie 12:00. Przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu i dekoracji, sprzątanie po sobie muszą nastąpić w opłaconych godzinach wynajmu. W razie spóźnienia zarezerwowany czas się nie wydłuża. 
 10. Przedłużenie czasu wynajmu studia możliwe jest tylko, gdy sala po zarezerwowanym czasie jest wolna.
 11. Po zakończeniu zdjęć należy zdać salę w takim stanie w jakim była przyjmowana. Należy wyłączyć sprzęt, rozstawić rekwizyty na miejsce oraz posprzątać po sobie odpadki nagromadzone podczas tworzenia sesji. Wyjście z sali powinno nastąpić nie później niż w godzinę zakończenia wynajmu studia, by nie blokować pracy kolejnym Klientom.
 12. Dziesięć minut przed końcem wyznaczonego czasu menedżer studia uprzedzi Was o kończącym się czasie oraz wejdzie do sali pięć minut przed końcem czasu wynajmu żeby przyjąć salę. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.
 13. Chęć wykonania zdjęć ze zwierzętami powinna być wcześniej uzgodniona z menedżerem studia. Wszelkie straty wyrządzone przez zwierzę będą rekompensowane przez najemce.
 14. Podczas fotografii nagiego modela, model zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego jego pełnoletność.
 15. Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia w całym studiu prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wszystkich uczestników sesji.
 16. Wynajmując studio najemca przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali oraz sprzętu i rekwizytów znajdującej się w niej. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ww. najemca zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.
 17. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wynajmu.

ll. WARUNKI REZERWACJI I OPŁAT:

 1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty.
 2. W godz. 19.00-8.00 minimalny czas wynajmu wynosi 4 godziny. Przed dokonaniem rezerwacji online w tych godzinach prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości wynajmu.
 3. W przypadku nie dotrzymania jakichkolwiek zasad regulaminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 4. Opłatę należy wnieść w ciągu 12 godzin od momentu rezerwacji sali. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 5. Rezerwacja dokonana poniżej 12h przed zarezerwowanym terminem ma być opłacona w ciągu 3 godzin od momentu jej dokonania, owak rezerwacja nie będzie aktualną i zostanie usunięta.
 6. Opłaty można dokonać w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej. Opłat można dokonać za pośrednictwem serwisu Przelewy24 w przypadku rezerwacji on-line lub gotówką w studiu (w ciągu 12 godzin od momentu dokonania rezerwacji).
 7. Opłata za wynajem studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć.
 8. Koszty związane z wypożyczeniem dodatkowych rekwizytów, opłatą za usługi dodatkowe lub przedłużenie czasu są rozliczane po zdjęciach podczas odbioru sali.
 9. Wynajmując studio Klient przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali, sprzętu i rekwizytów znajdujących się w niej. W przypadku uszkodzenia którychkolwiek z ww. rzeczy Klient zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.

Anulowanie lub zmiana rezerwacji:

 1. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa najpóźniej 24h przed zarezerwowanym terminem, poniżej 24h przed zarezerwowanym terminem zmiana rezerwacji nie jest możliwa.
 2. W przypadku chęci zmiany terminu wynajmu należy dokonać rezerwacji wstępnej na nowy termin przez naszą stronę, w wiadomości do tej rezerwacji należy podać numer i dane rezerwacji, która ma być anulowana. Zatem nowa rezerwacja zostanie potwierdzona, a nieaktualna zostanie usunięta.
 3. Odwołanie rezerwacji jest możliwe najpóźniej 72h przed datą wynajmu.
 4. Odwołanie rezerwacji jest płatne 50%.
 5. Opłacone godziny odwołanych rezerwacji mogą być wykorzystane najpóźniej 30 dnia od momentu odwołania rezerwacji, owak opłata przepada.
 6. Anulowanie rezerwacji poniżej 72h przed datą wynajmu płatne 100% 
 7. Zmianie lub odwołaniu nie podlegają  rezerwacje dokonane z zastosowaniem kuponów rabatowych oraz darmowych godzin, otrzymanych w ramach promocji, konkursów, warsztatów i szkoleń.

W koszt godzinnego wynajmu Sali wchodzi:

 • Standardowy komplet sprzętu (3 studyjne lampy z wybranymi przez Ciebie akcesoriami oraz wyzwalacz radiowy);
 • Dostęp do strefy wypoczynku (poczekalnia, minikuchnia z zimnymi i gorącymi napojami, żelazko);
 • Dostęp do stanowiska do wizażu do 1,5 godziny przed sesją (w godzinach 10.00 - 18.00);
 • WiFi we wszystkich pomieszczeniach studia;
 • Rekwizyty znajdujące się w wynajmowanej sali;
 • Konsultacje związane z obsługą sprzętu studyjnego.

lll. KARNETY:

Karnet:

 1. Indywidualny kod karnetu, służący do rezerwacji, jest wysyłany po 100% opłacie.
 2. Ważność karnetu liczona jest od dnia pierwszej rezerwacji.
 3. Bieżącą ilość godzin karnetu sprawdzać można logując się w panelu klienta na naszej stronie.
 4. Pieniądze za niewykorzystany karnet lub niewykorzystane godziny karnetu nie są zwracane.
 5. Karnet na wynajem studia nie podlega zawieszeniu, wznowieniu lub przedłużeniu.

lV. ZAKAZ:

 1. Wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia oraz w odzieży wierzchniej. Prosimy pamiętać o tej regule oraz wcześniej uprzedzić wszystkich uczestników zdjęć o tym.
 2. Spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (prosimy korzystać ze specjalnej strefy wypoczynku).
 3. Samodzielnego przesuwania wielkogabarytowych mebli bez uzgodnienia tego z menedżerem studia i bez jego obecności.
 4. Używania efektów typu zapalone świecie, dym, bańki mydlane, confetti, brokatu, sztucznego śniegu lub innych tego typu, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z menedżerem studia.
 5. Samodzielnego zmieniania tła oraz akcesoriów w sprzęcie studyjnym.
 6. Zakaz używania opcji światła modelującego do filmowania bez zawiadomienia o tym menedżera studio.
 7. Wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z menedżerem studia.
 8. Uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.
 9. Tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym - odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.
 10. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.

Wzór umowy najmu

CENNIK wynajmu


 • Studio fotograficzne BIG, działające pod adresem www.bigstudio.pl, prowadzone jest przez Generic Trade Sp. z o.o., adres spółki: ul. Ruska 47/48a lok. 2a, 50-079 Wrocław; wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000537349, NIP 8971804567, REGON 360471551.

back-to-top

©2014-2018 GenericTrade Sp. z o.o.

Wszystkie zdjęcia i publikacje zamieszczone na stronach www.bigstudio.pl posiadają ochronę prawno-autorską. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych w bigstudio.pl w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.Dowiedź się więcej