willing as well as the spiritual techniques often is the ideas attached to best check my site. donde comprar relojes de imitacion reddit to make sure of her extraordinary good and then great device of one's solution personal life. precise specs are known as the points with regards to high quality rathmines vape shop. the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap darf man eine vape mit ins flugzeug nehmen under $55. best replica watches made in china inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements. the imaginative atmosphere causes who makes the best ebel fake watch distinct. wearing a nice replicahermeswatch.com will complete your style and highlight your life taste perfectly. best swiss rolex replica site heirloom and therefore provide downward the exact significance of your respective old school swiss the watchmaking arena.
1: 1 design high panerai radiomir detpam00388 mens 45 mm steel.stern making desires can be rather long not to mention responsible exact fendi run away clone watches insurance.
Regulamin Studia - Wynajem Studia Foto - Wrocław

obszar wielkich możliwości
dla twoich idei

Regulamin studia

Poniższy Regulamin obowiązuje od 10.04.2021 r.

Opłata rezerwacji oraz przystąpienie do zdjęć jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zasad funkcjonowania studio przez wszystkich uczestników sesji poniższych informacji oraz wszystkich informacji zawartych na naszej stronie www.bigstudio.pl.

l. Postanowienia ogólne

ll. Warunki rezerwacji i opłat

lll. Zmiana lub odwołanie rezerwacji

lV. Karnety na wynajem

V. Zakazy 

 

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Minimalny czas wynajmu jednej sali w godz. 8:00-19:00 wynosi:

  • 1 godzinę – maksymalnie 6 osób uczestników sesji (wraz z ekipą, m.in. fotografami, wizażystami itd.);
  • 2 godziny – powyżej 6 osób uczestników zdjęć (wraz z ekipą), sesje z udziałem zwierząt, zdjęcia prowadzone kilkoma fotografami, wynajem na nagrania filmowe;
  • 3 godziny – obowiązuje dla wszystkich sesji poza godz. 8:00-19:00.

2. Studio wynajmowane jest na przedział czasu określony rezerwacją. Czas wynajmu studio jest liczony od i do godziny potwierdzonej rezerwacją. Wszelkie przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu lub własnych dekoracji, jak i sprzątanie po sobie muszą nastąpić w ramach czasu wynajmu, i tak aby następni klienci mogli bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę. Za zakończenie wynajmu uważa się moment w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczą wynajmowaną salę. Np. jeżeli sala jest zarezerwowana w godz. 10:00 - 12:00 oznacza to, że wejście na salę następuje o godz. 10:00, natomiast zwolnienie sali musi odbyć się najpóźniej o godz. 12:00.

3. W razie spóźnienia zarezerwowany czas się nie wydłuża. W przypadku wcześniejszego zwolnienia sali koszty wynajmu nie podlegają zwrotowi.

4. Pięć minut przed końcem wyznaczonego czasu obsługa studio wejdzie na salę w celu jej przyjęcia. Za zakończenie pracy w studiu uważa się moment w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.

5. Po zakończeniu zdjęć należy zdać salę w takim stanie w jakim została zastana przed rozpoczęciem. Należy wyłączyć sprzęt, odłożyć go oraz rekwizyty na miejsce, a także posprzątać po sobie śmieci nagromadzone podczas sesji.

6. W koszt godzinnego wynajmu studio wchodzi:

  • standardowy komplet sprzętu fotograficznego i standardowe wyposażenie sal (Atualna lista standardowego wyposażenia każdej z sal SPRAWDŹ);
  • dostęp do strefy wypoczynku (poczekalnia, mała kuchnia z zimnymi i gorącymi napojami, żelazko);
  • WiFi;
  • konsultacje związane z obsługą sprzętu studyjnego.

W koszt 2-godzinnego lub dłuższego wynajmu wchodzi również:

  • dostęp do stanowiska do wizażu w godzinach 10.00 - 18.00 (do 1,5 godziny przed sesją). Poza tymi godzinami usługa jest dodatkowo płatna wg. cennika. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stanowiska! (jako wiadomość do rezerwacji wpisz informację w jakich godzinach chcesz skorzystać ze stanowiska). Na 1 stanowisku mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
  • dostęp do dodatkowych akcesoriów lub niestandardowego wyposażenia.

7. Informacja o chęci korzystania z dodatkowych usług, sprzętu czy rekwizytów powinna być odpowiednio wcześniej przekazana obsłudze studio podczas rezerwacji. Nie gwarantujemy dostępności sprzętu lub rekwizytu, który nie należy do standardowego wyposażenia sali. Dostęp do niestandardowego wyposażenia oraz stanowiska do wizażu jest dostępny przy min. 2h wynajmie.

8. Wszelkie usterki sprzętu bądź wyposażenia studio należy niezwłocznie zgłosić obsłudze. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Sprzęt fotograficzny może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania ze sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.

10. Chęć wykonania zdjęć ze zwierzętami powinna być wcześniej uzgodniona z obsługą studio. Wszelkie straty wyrządzone przez zwierzę będą rekompensowane przez najemcę. Wynajem na sesję z udziałem zwierząt może być skrócony o 15-30 minut w celu sprzątania sali. W przyapki większej ilości zwierząt (powyżej 1) obowiązuje wycenia indywidualna.

11. Podczas projektów zdjęciowych (m.in. sesji świątecznych, kobiecych), prosimy umawiać klientów co min. 30 minut.

12. Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia w całym studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wszystkich uczestników sesji.

13. Podczas fotografii nagiego modela, model/modelka zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego pełnoletność.

14. Wynajmując studio, najemca przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali oraz sprzętu i rekwizytów w niej się znajdujących. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ww. najemca zobowiązany jest do rekompensaty strat według cen rynkowych.

15. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej współpracy.

16. Reklamacje jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres bigstudiobiuro@gmail.com W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o procedurze rozpatrzenia reklamacji, która nie powinna trwać więcej niż pięć dni roboczych.

 

ll. WARUNKI REZERWACJI I OPŁAT:


1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty.

2. Opłatę należy wnieść w ciągu 12 godzin od momentu dokonania rezerwacji sali i niezależnie od wybranej metody płatności. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

3. W przypadku niedotrzymania regulaminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie nawet jeśli została opłacona.

4. Rezerwacja dokonana 12h i poniżej przed zarezerwowanym terminem powinna być opłacona w ciągu 1 godziny od momentu jej dokonania. W innym wypadku, rezerwacja nie jest uznana i zostanie anulowana.

5. Opłat można dokonać na naszej stronie za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (zarówno w momencie dokonania rezerwacji online jak i później w zakładce “Twoje konto”), przelewem na konto (dane wysyłamy mailowo) lub w studio. Niezależnie od wybranej metody płatności opłaty należy dokonać w ciągu 12h od momentu dokonania rezerwacji.  

6. Opłata za wynajem studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć, a koszty za niewykorzystany czas nie zostają zwrócone.

7. Sesje z udziałem 10 lub więcej osób czy sesje niestandardowe podlegają wycenie indywidualnej.

8. Wszystkie koszty dodatkowe (opłata za tło, wypożyczenie dodatkowego sprzętu i rekwizytów, przedłużenie czasu itd.) rozliczane są po zdjęciach.

9. Przy niezastosowaniu się do warunków dot. ilości godzin, rezerwacja może zostać anulowana, a poprosimy Cię o dokonanie nowej rezerwacji zgodnej z zasadami regulaminu.

10. W przypadku uszkodzenia którychkolwiek rzeczy ze sprzętu i rekwizytów znajdujących się w sali klient zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.

 

lll. ZMIANA LUB ODWOŁANIE REZERWACJI:


1. Zmienić lub anulować rezerwację może wyłącznie osoba, która dokonała owej rezerwacji. Konieczne jest podanie numeru rezerwacji, która ma być zmieniona bądź odwołana.

2. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa najpóźniej 24h przed dniem, w którym został zarezerwowany termin. Poniżej 24h przed tym dniem zmiana rezerwacji nie jest możliwa.

PRZYKŁADOWO: Jeżeli rezerwacja była dokonana na środę w g. 13:00-15:00, to zmiana tej rezerwacji jest możliwa najpóźniej w poniedziałek do g. 23:59, czyli za 24h do nastąpienia środy.

3. W przypadku chęci zmiany terminu należy dokonać rezerwacji wstępnej na nowy termin przez naszą stronę (nie opłacać jej), w wiadomości do nowej rezerwacji należy podać numer rezerwacji, która ma być anulowana. Nowa rezerwacja zostanie potwierdzona, a poprzednia usunięta.

4. Odwołanie rezerwacji (odstąpienia od umowy) jest możliwe najpóźniej 72h przed dniem wynajmu. Odwołanie rezerwacji jest płatne 50%.

5. Opłacone godziny zmienionych rezerwacji należy wykorzystać w terminie do 30 dni od daty dokonania zmiany. W innym przypadku opłata przepada.

6. Anulowanie rezerwacji poniżej 72h przed dniem wynajmu płatne 100%.

7. W przypadku zmiany opłaconej rezerwacji na termin, kiedy koszt wynajmu jest tańszy, różnica w cenie nie podlega zwrotowi i nie może być ponownie wykorzystana. Natomiast jeśli wartość nowej rezerwacji będzie wyższa od wartości zmienianej, różnica podlega uregulowaniu z góry.

8. Zmiana oplaconej rezerwacji jest możliwa jeden raz. 

9. Zmianie lub odwołaniu nie podlegają  rezerwacje dokonane z zastosowaniem kuponów rabatowych oraz darmowych godzin, otrzymanych w ramach promocji, konkursów, warsztatów, szkoleń itp.

 

lV. KARNETY NA WYNAJEM STUDIO:


1. Indywidualny kod karnetu na wynajem służący do rezerwacji jest wysyłany po 100% opłacie.

2. Cennik jest dostępny na naszej stronie w zakładce "Cennik wynajmu".

3. Ważność karnetu liczona jest od dnia pierwszej rezerwacji.

4. Bieżącą ilość godzin karnetu można sprawdzić logując się w panelu klienta na naszej stronie.

5. Koszty za niewykorzystany karnet lub niewykorzystane godziny karnetu nie są zwracane.

6. Karnet na wynajem nie podlega zawieszeniu, wznowieniu lub przedłużeniu.

 

V. ZAKAZ:


1. Wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia oraz w odzieży wierzchniej. Prosimy o tym pamiętać oraz odpowiednie wcześniej uprzedzić wszystkich uczestników zdjęć o tym.

2. Wjeżdżania na sale wózkami dziecięcymi, rowerkami, hulajnogami i tp.

3. Używania efektów typu świecie, dym, bańki mydlane, konfetti, brokatu, sztucznego śniegu lub innych tego typu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z obsługą studio.

4. Zakaz samodzielnego zmieniania tła oraz akcesoriów w sprzęcie studyjnym.

5. Wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z obsługą studio.

6. Zakaz używania opcji światła modelującego do filmowania oraz jako światło ciągłe do robienia zdjęć. Do tych celów w ofercie posiadamy lampy LED.

7. Spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (prosimy korzystać ze strefy wypoczynku i kuchni).

8. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.

9. Uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym, tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.

 

CENNIK WYNAJMU


  • Studio fotograficzne BIG, działające pod adresem www.bigstudio.pl, prowadzone jest przez BT SALON Sp z o.o., adres spółki: ul. Krakowskie Przedmieście 57, lok. 6, 20-076 Lublin; wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000974660, NIP 7123436448, REGON 522240473.

©2015-2022 BIG STUDIO

Wszystkie zdjęcia i publikacje zamieszczone na stronach www.bigstudio.pl posiadają ochronę prawno-autorską. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych w bigstudio.pl w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.Dowiedź się więcej