Facebook Analytics

obszar wielkich możliwości
dla twoich idei

Regulamin studia 

Poniższy Regulamin obowiązuje od 01.08.2017 r.

ll. Warunki rezerwacji i opłat.

lll. Karnety. Karty stalego klienta.

lV. Zakaz.

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wynajmując studio fotograficzne zgadzasz się z poniższymi regułami, warunkami wynajmu i jednocześnie zobowiązujesz się ich przestrzegać, potwierdzając to podpisem umowy wynajmu.

 1. Podczas pierwszej wizyty w studiu fotograficznym podpisywana jest umowa najmu. Bez podpisania umowy wynajem studia nie jest możliwy.
 2. Minimalny czas wynajmu studia (w godz. 8.00-19.00) wynosi 1 godzinę.  W godz. 19.00-8.00 minimalny czas wynajmu wynosi 4 godziny.
 3. Zaliczka za wynajem studia wynosi 100%. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty.
 4. Informacja odnośnie chęci korzystania z dodatkowych usług, sprzętu czy rekwizytów powinna być odpowiednio wcześniej przekazana managerowi studia (telefonicznie bądź w wiadomości podczas rezerwacji on-line).
 5. Nie gwarantujemy obecności sprzętu lub rekwizytu podczas sesji, który nie należy do standardowego wyposażenia sali.
 6. Dodatkowy sprzęt (np. stelaż do tła, BeanBag, własne rekwizyty) powinny być ustawiane/montowane w godzinach wynajmu studia. Demontaż musi nastąpić przed oddaniem sali, tak aby następny klient mógł bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.
 7. W przypadku jeśli ilość uczestników podczas sesji zdjęciowej jest większa niż 7 osób osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie oraz podać ilość uczestników i dokładny harmonogram wydarzenia. W przeciwnym wypadku, będziemy musieli poprosić o zwolnienie sali o 20 min wcześniej, aby przygotować ją dla następnych osób.
 8. Studio wynajmowane jest na określony przedział czasu. Jeżeli jest ono zarezerwowane w godzinach 10-12 oznacza to, że wejście na salę następuje o godzinie 10:00, natomiast zwolnienie sali musi odbyć się najpóźniej o godzinie 12:00. Przygotowania do sesji, ustawienie/demontaż sprzętu i dekoracji, sprzątanie po sobie muszą nastąpić w opłaconych godzinach wynajmu.
 9. W razie spóźnienia czas zarezerwowany na sesję nie wydłuża się.
 10. Przedłużenie czasu wynajmu studia możliwe jest tylko, gdy sala po zarezerwowanym czasie jest wolna.
 11. Po zakończeniu zdjęć należy zdać salę w takim stanie w jakim była przyjmowana. Należy wyłączyć sprzęt, rozstawić rekwizyty na miejsce oraz posprzątać po sobie odpadki nagromadzone podczas tworzenia sesji. Wyjście z sali powinno nastąpić nie później niż w godzinę zakończenia wynajmu studia, by nie blokować pracy kolejnym Klientom.
 12. Dziesięć minut przed końcem wyznaczonego czasu menedżer studia uprzedzi Was o kończącym się czasie oraz wejdzie do sali pięć minut przed końcem czasu wynajmu żeby przyjąć salę. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.
 13. Chęć wykonania zdjęć ze zwierzętami powinna być wcześniej uzgodniona z menedżerem studia. Wszelkie straty wyrządzone przez zwierzę będą rekompensowane przez najemce.
 14. Podczas fotografii nagiego modela, model zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego jego pełnoletność.
 15. Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia w całym studiu prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wszystkich uczestników sesji.
 16. Wynajmując studio najemca przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali oraz sprzętu i rekwizytów znajdującej się w niej. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ww. najemca zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.
 17. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wynajmu.
 18. Zakładka Specjaliści na naszej stronie internetowej prezentuje portfolia profesjonalistów z dziedzin fotografii, fryzjerstwa, wizażu i modelingu umożliwiając szybki dobór osób do współpracy. Ze Specjalistami Klient kontaktuje się osobiście poprzez dane wskazane na jego profilu na naszej stronie internetowej. BIGstudio nie bierze odpowiedzialności za zakres cen oraz za pracę Specjalistów. Warunki współpracy między Klientem a Specjalistą są ustalane bezpośrednio między nimi.

ll. WARUNKI REZERWACJI I OPŁAT:

 1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100%-ej opłaty.
 2. W godz. 19.00-8.00 minimalny czas wynajmu wynosi 4 godziny. Przed dokonaniem rezerwacji online w tych godzinach prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości wynajmu.
 3. W przypadku nie dotrzymania jakichkolwiek zasad regulaminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 4. Opłatę należy wnieść w ciągu 12 godzin od momentu rezerwacji sali. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona – rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.
 5. Opłaty można dokonać w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej. Opłat można dokonać za pośrednictwem serwisu Przelewy24 w przypadku rezerwacji on-line lub gotówką w studiu.
 6. Opłata za wynajem studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć.
 7. Koszty związane z wypożyczeniem dodatkowych rekwizytów, opłatą za usługi dodatkowe lub przedłużenie czasu są rozliczane po zdjęciach podczas odbioru sali.
 8. Wynajmując studio Klient przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali, sprzętu i rekwizytów znajdujących się w niej. W przypadku uszkodzenia którychkolwiek z ww. rzeczy Klient zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.
 9. Anulowanie lub przeniesienie opłaconej rezerwacji:
 • W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka zostaje zwrócona Klientowi w wymiarze 50% i tylko jeżeli menedżer studia zostaje o tym poinformowany nie później niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem. W innych przypadkach zaliczka nie zostaje zwrócona, natomiast istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny wolny termin.
 • Przeniesienie rezerwacji na inny wolny termin jest możliwe nie później niż 12 godzin przed wcześniej zaplanowaną rezerwacją, w przeciwnym przypadku przeniesienie rezerwacji na inny termin nie jest możliwe, a zaliczka nie zostaje zwrócona.
 • W przypadku chęci zmiany terminu wynajmu należy dokonać rezerwacji wstępnej na nowy termin przez naszą stronę, w wiadomości do tej rezerwacji należy podać numer i dane rezerwacji, która ma być anulowana. Zatem nowa rezerwacja zostanie potwierdzona, a nieaktualna zostanie usunięta.
 • Nie podlegają przeniesieniu na inny termin rezerwacje dokonane z zastosowaniem kuponów rabatowych oraz darmowych godzin, otrzymanych w ramach promocji, konkursów, warsztatów i szkoleń.

W koszt godzinnego wynajmu Sali wchodzi:

 • Standardowy komplet sprzętu (3 studyjne lampy z wybranymi przez Ciebie akcesoriami oraz wyzwalacz radiowy);
 • Dostęp do strefy wypoczynku (poczekalnia, minikuchnia z zimnymi i gorącymi napojami, żelazko);
 • Dostęp do stanowiska do wizażu do 2 godzin przed sesją (w godzinach 10.00 - 18.00);
 • WiFi we wszystkich pomieszczeniach studia;
 • Rekwizyty znajdujące się w wynajmowanej sali;
 • Konsultacje związane z obsługą sprzętu studyjnego.

lll. KARNETY. KARTY STALEGO KLIENTA:

Karnet:

 1. Indywidualny kod karnetu, służący do rezerwacji, jest wysyłany po 100% opłacie.
 2. Ważność karnetu liczona jest od dnia otrzymania indywidualnego kodu.
 3. Za pomocą karnetu rezerwować można godziny w dowolnych dniach tygodnia.
 4. Bieżącą ilość godzin karnetu sprawdzać można logując się w panelu klienta na naszej stronie.
 5. Pieniądze za niewykorzystany karnet lub niewykorzystane godziny karnetu nie są zwracane.
 6. Karnet na wynajem studia nie podlega zawieszeniu, wznowieniu lub przedłużeniu.

Karta stałego klienta:

 1. Karta gwarantuje 15% rabat na wynajem studia.
 2. Aby otrzymać kartę należy wykorzystać 30 godzin wynajmu w ciągu 3 kolejnych miesięcy.
 3. Karta ważna jest 1 rok od daty wydania. Żeby przedłużyć jej ważność musi być wykorzystane 100 godzin wynajmu w ciągu 1 roku (365 dni) od daty wydania.
 4. Karta jest imienna oraz ma nadany indywidualny numer.
 5. Karta obowiązuje jedynie na rezerwację zwykłych godzin. Nie może być wykorzystana przy zakupie karnetów, dni zdjęciowych, godzin promocyjnych oraz innych dodatkowych usług studia (np. opłata za zużycie tła kartonowego).

lV. ZAKAZ:

 1. Wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia oraz w odzieży wierzchniej. Prosimy pamiętać o tej regule oraz wcześniej uprzedzić wszystkich uczestników zdjęć o tym.
 2. Spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (prosimy korzystać ze specjalnej strefy wypoczynku).
 3. Samodzielnego przesuwania wielkogabarytowych mebli bez uzgodnienia tego z menedżerem studia i bez jego obecności.
 4. Używania efektów typu zapalone świecie, dym, bańki mydlane, confetti, brokatu, sztucznego śniegu lub innych tego typu, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z menedżerem studia.
 5. Samodzielnego zmieniania tła oraz akcesoriów w sprzęcie studyjnym.
 6. Wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z menedżerem studia.
 7. Uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.
 8. Tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym - odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.
 9. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.

Wzór umowy najmu

CENNIK wynajmu


 • Studio fotograficzne BIG, działające pod adresem www.bigstudio.pl, prowadzone jest przez Generic Trade Sp. z o.o., adres spółki: ul. Ruska 47/48a lok. 2a, 50-079 Wrocław; wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000537349, NIP 8971804567, REGON 360471551.

back-to-top

©2014-2018 GenericTrade Sp. z o.o.

Wszystkie zdjęcia i publikacje zamieszczone na stronach www.bigstudio.pl posiadają ochronę prawno-autorską. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych w bigstudio.pl w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.Dowiedź się więcej