Facebook Analytics

obszar wielkich możliwości
dla twoich idei

Regulamin studia 

Poniższy Regulamin obowiązuje od 01.11.2016 r.

Wynajmując studio fotograficzne zgadzasz się z poniższymi regułami, warunkami wynajmu i jednocześnie zobowiązujesz się ich przestrzegać potwierdzając to podpisem umowy wynajmu.

 1. Podczas pierwszej wizyty w studiu fotograficznym podpisywana jest umowa najmu. Prosimy o wcześniejsze przybycie do studia wraz z dowodem osobistym w celu podpisania umowy.
 2. Minimalny czas wynajmu studia wynosi 1 godzinę (w godz. 8.00-20.00) oraz 4 godziny (w godz. 20.00-8.00). Minimalny czas wynajmu studia dla projektów wynosi 2 godziny.
 3. Zaliczka za wynajem studia wynosi 100%.
 4. Koszty związane z wypożyczeniem dodatkowych rekwizytów lub usług są rozliczane po zdjęciach podczas odbioru sali.
 5. Informacja odnośnie chęci korzystania z dodatkowych usług, sprzętu czy rekwizytów powinna być odpowiednio wcześniej przekazana managerowi studia (telefonicznie bądź w wiadomości podczas rezerwacji on-line).
 6. Nie gwarantujemy obecności sprzętu lub rekwizytu podczas sesji, który nie należy do standardowego wyposażenia sali.
 7. Dodatkowy sprzęt (np. stelaż do tła, BeanBag, własne rekwizyty) powinny być ustawiane/montowane w godzinach wynajmu studia. Demontaż musi nastąpić przed oddaniem sali, tak aby następny klient mógł bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.
 8. W przypadku jeśli ilość uczestników podczas sesji zdjęciowej jest większa niż 7 osób lub jeśli podczas wynajmu przeprowadzony będzie projekt fotograficzny/ filmowy lub warsztat/ szkolenie osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana zawiadomić menedżera studia o tym fakcie oraz podać ilość uczestników i dokładny harmonogram wydarzenia. W przeciwnym wypadku, będziemy musieli poprosić o zwolnienie Sali o 30 min wcześniej, aby przygotować ją dla następnych osób.
 9. Studio wynajmowane jest na określony przedział czasu. Jeżeli jest ono zarezerwowane w godzinach 10-12 oznacza to, że wejście na salę następuje o godzinie 10:00, natomiast zwolnienie sali musi odbyć się najpóźniej o godzinie 12:00. Dziesięć minut przed końcem wyznaczonego czasu manager studia uprzedzi Was o kończącym się czasie. Ustawienie sprzętu i dekoracji (przygotowania) muszą nastąpić w opłaconych godzinach wynajmu.
 10. W razie spóźnienia czas zarezerwowany na sesję nie wydłuża się. W przypadku spóźnienia powyżej 30 min i braku wcześniejszego uprzedzenia o takiej ewentualności menedżera studia, uważa się że wynajmujący nie zgłosił się na zdjęcia. W tym przypadku zaliczka nie zostaje zwrócona.
 11. Przedłużenie czasu wynajmu studia możliwe jest tylko, gdy sala po zarezerwowanym czasie jest wolna. W przypadku przedłużenia sali o niepełną godzinę opłaca się cenę pełnej godziny wynajmu.
 12. Po zakończeniu zdjęć należy zdać salę w takim stanie w jakim była przyjmowana. Należy wyłączyć sprzęt, rozstawić rekwizyty na miejsce oraz posprzątać po sobie odpadki nagromadzone podczas tworzenia sesji. Wyjście z sali powinno nastąpić nie później niż w godzinę zakończenia wynajmu studia, by nie blokować pracy kolejnym Klientom.
 13. Dziesięć minut przed końcem wyznaczonego czasu menedżer studia uprzedzi Was o kończącym się czasie oraz wejdzie do sali pięć minut przed końcem czasu wynajmu żeby przyjąć salę.
 14. Wielkogabarytowe meble można przesuwać tylko po uzgodnieniu tego z menedżerem studia i wyłącznie w jego obecności.
 15. Chęć wykonania zdjęć ze zwierzętami powinna być wcześniej uzgodniona z menedżerem studia. Wszelkie straty wyrządzone przez zwierzę będą rekompensowane przez Klienta.
 16. Podczas fotografii nagiego modela, model zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego jego pełnoletność.
 17. Informujemy, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia w całym studiu prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wszystkich uczestników sesji.
 18. Wynajmując studio Klient przejmuje na siebie całą materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanej sali oraz sprzętu i rekwizytów znajdującej się w niej. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ww. Klient zobowiązany jest do rekompensaty straty według cen rynkowych.
 19. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wynajmu.
 20. Zakładka Specjaliści na stronie internetowej - prezentuje portfolia profesjonalistów z dziedzin fotografii, fryzjerstwa, wizażu i modelingu umożliwiając szybki dobór osób do współpracy. Ze Specjalistami Klient kontaktuje się osobiście poprzez dane wskazane na jego profilu na naszej stronie internetowej. BIGstudio nie bierze odpowiedzialności za zakres cen oraz za pracę Specjalistów. Warunki współpracy między Klientem a Specjalistą są ustalane bezpośrednio między nimi.
 21. PRZENIESIENIE ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI: 
 • W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka zostaje zwrócona Klientowi w wymiarze 50% i tylko jeżeli menedżer studia zostanie o tym poinformowany nie później niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem. W innych przypadkach zaliczka nie zostaje zwrócona, natomiast istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny wolny termin.
 • Przeniesienie rezerwacji na inny wolny termin jest możliwe nie później niż 12 godzin przed zarezerwowanym terminem, w przeciwnym przypadku przeniesienie rezerwacji na inny termin nie jest możliwe, a zaliczka nie zostaje zwrócona.
 • Zwrot zaliczki wiąże się z wystawieniem faktury korygującej, w takim wypadku należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bigstudio.pl@gmail.com oświadczenie o anulowaniu rezerwacji, wskazać jej termin oraz podać swoje dane.
 • Nie podlegają przeniesieniu na inny termin rezerwacje dokonane z zastosowaniem kuponów rabatowych oraz darmowych godzin, otrzymanych w ramach promocji, konkursów, warsztatów i szkoleń.

ZAKAZ: (Za naruszenie tych reguł ponosisz odpowiedzialność materialną i karną)

 1. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.
 2. Wchodzenia na salę bez zmiennego obuwia oraz w odzieży wierzchniej. Prosimy pamiętać o tej regule oraz wcześniej uprzedzić wszystkich uczestników zdjęć o tym.
 3. Spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (prosimy korzystać ze specjalnej strefy wypoczynku).
 4. Używania efektów typu zapalone świecie, dym, bańki mydlane, confetti, brokatu, sztucznego śniegu lub innych tego typu, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z menedżerem studia.
 5. Samodzielnego zmieniania tła oraz akcesoriów w sprzęcie studyjnym. 
 6. Wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z menedżerem studia.
 7. Uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.
 8. Tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym - odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.

Warunki rezerwacji studio

Warunki opłat

Wzór umowy najmu

CENNIK wynajmu


 • Studio fotograficzne BIG, działające pod adresem www.bigstudio.pl, prowadzone jest przez Generic Trade Sp. z o.o., adres spółki: ul. Ruska 47/48a lok. 2a, 50-079 Wrocław; wpisaną do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000537349, NIP 8971804567, REGON 360471551.

 

©2014-2017 GenericTrade Sp. z o.o.

Wszystkie zdjęcia i publikacje zamieszczone na stronach www.bigstudio.pl posiadają ochronę prawno-autorską. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych w bigstudio.pl w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.Dowiedź się więcej