Rezerwuj

Regulamin Voucherów Podarunkowych

Poniższy Regulamin obowiązuje od 16 czerwca 2024.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i wykorzystania voucherów podarunkowych na sesje zdjęciowe oferowane przez BIG Studio.

§2 Zakup voucherów podarunkowych

 1. Voucher podarunkowy uprawnia do jednej sesji zdjęciowej o czasie trwania około 1,5-2 godzin, z której Obdarowany otrzyma 15 profesjonalnych wyretuszowanych zdjęć. Na życzenie, Obdarowany może również otrzymać wszystkie oryginalne, nieretuszowane zdjęcia wykonane podczas sesji.
 2. Voucher podarunkowy można kupić poprzez formularz na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie BIG Studio.
 3. Otrzymanie vouchera jest możliwe tylko po dokonaniu płatności. Płatnosci można dokonać przelewem na konto bankowe 93 1160 2202 0000 0005 4232 4772 (Bank Millenium, BT SALON Sp. z o.o.), kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie BIG Studio, lub w trakcie zakupu vouchera za pośrednictwem formularzu na stronie internetowej.
 4. Voucher podarunkowy można otrzymać na kilka sposobów:
  1. Osobiście po wcześniejszym umówieniu się.
  2. Wysyłkowo za pośrednictwem kuriera lub paczkomatu (koszt wysyłki pokrywa Nabywca). Voucher podarunkowy zostaje wysłany na adres podany przez Nabywcę po zaksięgowaniu płatności.
  3. Mailowo w formacie PDF. Voucher podarunkowy zostaje wysłany na adres elektroniczny podany przez Nabywcę po zaksięgowaniu płatności.

§3 Wartość i ważność voucherów podarunkowych

 1. Voucher podarunkowy jest imienny, jednak może zostać przekazany innej osobie.
 2. Data ważności vouchera jest umieszczona na vouczerze i wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
 3. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie ważności vouchera, sesja przepada i Nabywca nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.

§4 Wykorzystanie voucherów podarunkowych

 1. Sesja jest realizowana we wszystkie dni tygodnia, w terminie ustalonym z Obdarowanym.
 2. Po otrzymaniu vouchera, Obdarowany powinien skontaktować się z obsługą BIG Studio w celu ustalenia terminu i warunków sesji. Dane kontaktowe znajdują się na voucherze.

§5 Warunki korzystania z usług

 1. Sesja odbywa się w siedzibie BIG Studio przy ul. Ruskiej 47/48a we Wrocławiu lub w plenerze na terenie miasta Wrocław w jednej lokalizacji, wcześnie ustalonej wraz z Obdarowanym.
 2. Sesje zdjęciowe realizowane w ramach vouchera podarunkowego to: sesja jednoosobowa (portretowa, biznesowa, beauty, ciążowa itp.), sesja pary, sesja rodzinna (do 4 osób), sesja dziecięca (do 2 dzieci).
 3. Obdarowany, dokonując zakupu vouchera, oświadcza, że zapoznał się z portfolio Wykonawcy, w szczególności ze stylem obróbki i wizją artystyczną Wykonawcy. Portfolio Wykonawcy dostępne jest na stronie internetowej lub na profilu Instagram.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem i wykorzystaniem voucherów podarunkowych należy zgłaszać mailowo na adres [email protected].
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Voucher podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Zakup vouchera podarunkowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. BT SALON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our Privacy Policy.